Ochrana osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládám a jak jsou Vaše data chráněna.

Správce

Správcem Vašich údajů je Mgr. Zuzana Musilová se sídlem Májová 177, 251 67  Pyšely, IČ 69668892, zapsaná v Živnostenském rejstříku MÚ Praha 11. Provozuji webové stránky fengshuiterapie.cz, treeofspirit.cz, fengshui-fengshuej.cz a jejich prostřednictvím získávám a následně zpracovávám Vaše osobní údaje.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 603 757 274 nebo na e-mail: info@fengshuiterapie.cz.

 

Jaké osobní údaje zpracovávám

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte, a to v závislosti na poskytovaných službách. Zpracovávám především následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • poštovní adresu
 • datum, místo a čas narození
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

 

Vaše osobní údaje zpracovávám z následujících důvodů:

 1. Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresu, případně datum, místo a čas narození nezbytně potřebuji k plnění smlouvy. Tím se myslí např. vypracování horoskopu, provedení feng shui u vás doma nebo v jiném vybraném místě, např. kanceláři, obchodu, ve firmě, tedy tam, kde potřebujete pomoci s feng shui.

Dále se plněním smlouvy a poskytováním služby myslí stažení elektronických materiálů umístěných na mých stránkách, registrace na webinář, registrace k odběru novinek, přihlášení na on-line kurz či dodání jiného zboží, pokud není činnost e-shopu přerušena z důvodu velkého pracovního vytížení (hlavně osobní konzultace a terapie s klienty) nebo kvůli dlouhodobému studijním nebo pracovnímu pobytu v zahraničí.

Výše popsanou registrací k odběru novinek, přihlášení na webinář, kurz, on-line kurz, stažením e-booku, nákupem zboží  mi dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

 1. Vedení účetnictví

Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebuji pro vystavování a evidenci daňových dokladů, jak mi stanovuje zákonná povinnosti.

 1. Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.

Zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Může se stát, že posílání newsletterů v některých obdobích ustane, což bývá kvůli velkému pracovnímu vytížení, tedy kvůli množství osobních konzultací a terapií s klienty, nebo kvůli dlouhodobému studijním či pracovnímu pobytu v zahraničí, kdy opravdu už nezbývá prostor ani čas na vypracování a rozesílání newsletterů.

 1. Fotografie, audio a video záznamy

Na některých mých programech jako jsou školení, semináře, kurzy pořizuji fotografickou dokumentaci a/nebo video záznam, případně audio záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech, nejčastěji na webu, ale také v brožurách, letácích. Video záznam slouží účastníkům on-line kurzu ke zhlédnutí. Audio záznam slouží k výzkumným, studijním a vědeckým účelům.

U video ani audio materiálů nikdy nenajdete jména účastníků. Pouze v případě pořizování výukové ukázky, ale v takovém případě by byl záznam pořízen na základě souhlasu.

Pokud byste na záznamech (fotky, video, audio záznam) nechtěli být, dejte mi vědět na mých kontaktních údajích před pořádáním živého programu.

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou mými zákazníky a využívají některou z placených služeb nebo produktů, zpracovávám po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.

Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení brožur, e-booků, registrovali se na můj webinář, odběr novinek aj. zpracovávám po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.

Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail info@fengshuiterapie.cz. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím na odkaz, který je součástí každého mnou zasílaného newsletteru.

Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracovávám po dobu 5 let.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře. K ochraně dat používám moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mám přístup já jako Správce osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací dělám sama a nepotřebuji k nim 3. stranu.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služby a aplikace zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

SmartSelling – aplikace pro komunikaci, web a fakturaci

Google – Google Analytics

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace nebo zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě však budu při výběru zpracovatele klást velké nároky na jejich zabezpečení a kvalitu zpracování.

 

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány jen na základě vašeho souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Odvolání souhlasu

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.

Pošlete mi e-mail na info@fengshuiterapie.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které mi ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud mi jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.5.2018.