Jin Jang

Ve Feng shui se potřebujete jako první naučit rozlišovat mezi dvěma kvalitami. Základní rozlišení mezi dobrou a špatnou, silnou a slabou energií. Je energie kolem vás nabitá, plná síly, vitální a stále v pohybu? Nebo naopak stagnuje, je vyprahlá a bez známek růstu či posunu vpřed?

Odpovědi na uvedené otázky vám poskytnou důležitou informaci, zda je energie ve vašem bytě jinová nebo jangová. Pro kvalitní život potřebujete jangovou energii. Uvedeme si několik příkladů, podle kterých můžete snadno zjistit, zda je energie kolem vás jangová nebo jinová:

JANG: světlo, teplo, volnost, jasnost, čilost.

JIN: tma, chlad, stísněnost, matnost, apatie.

V časovém období odpovídá čistému jang léto a čistému jin zima. Dokážete-li zapojit fantazii a sledovat pocity, může vám představa jangového léta i jinové zimy pomoci v rozlišování mezi silnou a slabou energií v prostoru.

Jak se cítíte v létě, jak se cítíte v zimě? Zkuste si to co nejlépe představit a vnímat, co se objeví. Použijte-li stejný postup u sebe doma, co vnímáte? Jde o pocity a obrazy podobající se jang nebo spíše jin?

Například je váš byt jednotvárný, zasněženě bílý, sterilní, neosobní, citově chladný? Odpovídá pak energii jin. Byt, který vnímáte jako provoněný, teplý, zářivý, barevný, veselý, plný radostné sluneční pohody a lidské přítomnosti, odpovídá energii jang.

Je-li energie příliš jinová, začne život stagnovat a plnit se nepříjemnostmi, potížemi a problémy. Potřebujete dodat více jangové energie. První rychlá pomoc přichází s doplněním kvalit jang, které jsme si uvedli výše. To znamená rozsvítit, provětrat byt, zajistit dostatečnou teplotu (zejména v chladných či deštivých obdobích).

Naučit se rozlišovat mezi kvalitami jin a jang může být celkem svízelné, i když na teoretické rovině zvládnete rozdíly perfektně. Již tady začíná velký rozdíl mezi teoretickým, knižním Feng shui a praktickým, aplikovaným Feng shui. Je proto rozumné mít svého Feng shui učitele, s nímž můžete konzultovat své poznatky.

Pokud se spolehnete na svůj instinkt, musíte být otevření a dokázat přiznat si pravdu. Jak se vám žije? Je váš život skvělý, dobrý nebo jen uspokojivý, případně špatný? Dokážete-li si upřímně odpovědět, můžete získat důležitý poznatek, zda je váš život spíše jin nebo naopak jang.

(55 Posts)

Napsat komentář