Feng shui času

Feng shui není nauka pouze o zařízení interiéru a vhodném rozmístnění nábytku. Kromě oblasti Feng shui věnované interiérům je mnohem důležitější součástí Feng shui oblast  zabývající se změnami času. Zmiňovaná oblast Feng shui probíhá v cyklech, periodách, proto se někdy mluví o periodických změnách. Část nauky Feng shui, která pracuje s dimenzí času a změnami z ní odvozenými, se následně označuje jako Feng shui času. Odborný název je Letící hvězda.

Feng shui času se dostává výrazně do popředí, neboť se zrychluje i doba, v níž žijeme. To je dáno otevřením možností a příležitostí, kterých se nám dostává díky internetu a možnosti cestovat rychlými dopravními prostředky. Tím pádem mizí časová náročnost a náklady, které vycházely z nutnosti překonat obrovské vzdálenosti. Dříve trvalo roky, než jste docestovali do vzdálených míst a získali potřebné informace nebo učení, ale i vzácné zboží. Dnes stačí připojit se na internet a svět i jeho možnosti jsou na dosah. Dokonce nemusíte vyjít ani z domu.

To je tedy mimo jiné důvodem oblíbenosti a účinnosti Feng shui času, Letící hvězdy. Jelikož se Feng shui času týká změn času, je třeba začít vnímat čas jako určené období a cykly, které se neustále mění z jednoho období do druhého, z jednoho cyklu do jiného. Týden tvoří 7 dnů, 30 dnů tvoří měsíc a dvanáct měsíců je rok. Jak plyne den za dnem, mění se i energie. Každý den je jiný, každý měsíc je jiný, liší se roční období, podobně je jiný každý rok.

V této souvislosti se používá termín energetické cykly. V podstatě jde o to, že energie se mění v závislosti na daném období. Změny energie nastávají denně, měsíčně, ročně, ale jsou i delší energetické cykly, které probíhají v řádu desítek let. Velké cykly se počítají po 20 letech a jsou součástí 60-ti letého období. Nakonec nastává Kompletní cyklus, který trvá 180 let.

Ve článcích Pokročilé Feng shui se kromě jiného budeme zabývat energiemi, které se v průběhu času stěhují z místa na místo. Co je to za energie, co pro nás znamenají, jak s nimi pracovat a další.

Seznamte se s jednou z nejobávanějších a nejničivějších energií, tzv. energií Žlutá 5.

 

(55 Posts)

Napsat komentář