Tai Sui 2016

Každý rok se mění obsazení vládce roku, známého ve Feng shui jako Tai Sui nebo také Velkovévoda Jupiter. V roce 2016, v roce Ohnivé Opice se vlády ujímá generál Guan Zong.

Guan Zong se narodil kolem roku 720 př.n.l. do chudé rodiny. Díky pomoci svého patrona (Gui Ren) a přítele Pao Shu Ya dosáhl velké významnosti a proslulosti. Již od dětství byli přáteli a Pao Shu Ya obdivoval svého přítele Guan Zonga, jeho talent pro diplomacii a rozvážnost. Sdílel jeho názory na nutnost administrativní a sociální reformy.

Pao Shu Ya přivedl Guan Zonga do politiky a oba byli jmenovaní do funkce královských vychovatelů dvou princů. V té době byla vláda země Qi nestabilní a silně narušená politickými boji. Státní správa nefungovala a ve špatném stavu byla také armáda.

Když byl král zavražděn, z bratrů se stali rivalové o trůn. Princ Jiu, kterého vychovával Guan Zong, byl zabit a jeho bratr, princ Xiao Bai, vychovávaný Pao Shu Yaem se stal novým vládcem. Kvůli svému postavení vychovatele zavražděného bratra nového krále byl Guan Zong uvězněný. Obžalovali jej z pokusu o atentát na nového vládce.

Pao Shu Ya, nyní hlavní poradce, se stále přimlouval a garantoval za svého přítele. Prosil o jeho propuštění. Povedlo se mu nakonec přesvědčit vládce, aby odložil zášť, kterou cítil ke Guan Zongovi. Guan Zong byl tedy propušten a jmenován do funkce kancléře.

Guan Zong jako nový kancléř začal velice pečlivě studovat politické a sociální prostředí země. Rozhodl, že mír a prosperita mohou být obnoveny pouze v případě, že státní správa bude úzce spolupracovat s armádou. Nabádal ke komunikaci, transparentnosti a spolupráci mezi oběma složkami vlády a započal reformy.

Posílil státní pokladnu, představil novou daňovou politiku, vymýtil korupční praktiky šlechty. Podařilo se mu tak pozvednout sociální i životní úroveň, zlepšit podmínky pro lid a ještě pozvednout bohatství a moc státu. Mnoho nově nabitých prostředků směřovalo na pozvednutí armády a zlepšení životních podmínek občanů.

Velkou předností Guan Zonga byla schopnost pěstovat pevné vztahy se sousedními zeměmi. Pod jeho vládou se země Qi stala jednou z nejmocnějších z čínských států.

Guan Zong zemřel v roce 645 př.n.l., ale země pokračovala v jeho stylu politiky a díky tomu vzkvétala po dalších deset generací. Jeho ideologie, názory a politika státní správy se staly předmětem studia mnoha císařských učenců. Proto nepřekvapí, že byl později pozvednut do panteonu vládců Tai Sui.

Co Guan Zong přinese roku 2016, roku Ohnivé Opice

Jelikož je vládcem roku 2016 právě generál Guan Zong, znamená to, že cestu k úspěchu tvoří patroni, dobrodinci, ochránci, lidé schopni vést druhé.

Pozornost by měla směřovat na diplomacii a spolupráci s ostatními.

V roce 2016 přichází moc a prosperita prostřednictvím přátel a tedy i nasměrování energie na utváření spojenectví.

Kompromis a rezervovanost, střízlivost a rozvaha ve sporech. Za každou cenu by se mělo předcházet konfliktům a hádkám.

Tai Sui roku 2016 ukazuje přístup, který je nezbytné tříbit. Na Feng shui obraze Tai Sui 2016 je zobrazený Guan Zong s diplomatickým gestem. Jeho pravá ruka nám připomíná, že je nutné se vždy zastavit, před tím než jednáme, abychom se v každé situaci vyhnuli impulzivnímu až drzému jednání.

 

Líbil se Vám článek? Klikněte na „To se mi líbí“, sdílejte článek s přáteli nebo napište komentář pod článek.

Více o Tai Sui se dočtete v článku Tai Sui.

(55 Posts)

Napsat komentář