Cykly a vztahy mezi elementy

Mezi elementy, které představují stavební kostky Feng shui, existují vztahy. Elementy k sobě vzájemně vytváří různé vztahy. Tyto vztahy mezi elementy lze rozdělit do 3 skupin – harmonické, omezující, ničivé.

Feng shui mluví o elementárních cyklech, které popisují jednotlivé vztahy mezi elementy. V tomto článku najdete uvedené a graficky znázorněné všechny vztahy a cykly mezi elementy.

Cyklus tvoření

Dát vzniknout něčemu novému umožňují harmonické vztahy neboli cyklus tvoření.

Harmonické vztahy mezi elementy vyjadřují podporu a výživu. Jeden element podporuje a vyživuje druhý. Elementy proto mohou sílit a umocnit, rozšířit svůj vliv. Harmonické elementární vztahy vyjadřují péči jako když se matka stará o dítě. Ve Feng shui se říká, že jeden element rodí druhý element.

V praxi to znamená, že z vody se rodí dřevo. Dřevo vyživuje oheň. Z ohně vzniká země. Země vytváří kov. Kov podporuje vodu. A celý cyklus začíná znovu. Podívejte se na grafické znázornění koloběhu tvoření elementů.

Elementy_cyklus_tvoření

Kontrolní cyklus

Zajistit pořádek a rovnováhu pomáhají omezující vztahy neboli kontrolní cyklus.

Omezující vztahy mezi elementy pomáhají udržovat rovnováhu. V případě, že by byl některý z elementů příliš silný, mohl by ohrozit a narušit celkovou harmonii. Harmonie ve Feng shui znamená, že jednotlivé energie jsou v rovnováze. Rovnováha mezi energiemi zajišťuje chod věcí a situací v životě. Máte-li rovnováhu a jste v harmonii se světem kolem vás, poznáte to. Bude se vám dařit. Podobně poznáte, pokud nebudete v harmonii se světem, protože jste ztratili rovnováhu. Nedaří se.

Vztahy v kontrolním cyklu pomáhají omezit působení příliš silného elementu, prvku, části, která by mohla ohrozit celek. Například tím, že naruší celkovou rovnováhu, což se projeví jako potíže, stres, nepohoda, apod.. V uvedeném případě je třeba udělat krok zpět, abychom upravili poměr působících sil a nastolili opět rovnováhu.

V praxi znamená kontrolní cyklus omezení otočení cyklu tvoření. Jednoduše se začnete krok po kroku vracet, abyste obnovili narušenou rovnováhu. Uvedený graf usnadní představu.

Elementy_kontrolní_cyklus

Destruktivní cyklus

Zničit a zcela odstranit z okolí něco, co působí škodlivě na vás nebo váš život, umožňují ničivé vztahy neboli destruktivní cyklus.

Ničivé vztahy mezi elementy doslova ničí. Následkem ničivých vztahů je zkáza, zmaření, poškození do takové míry, které je v rozporu s dalším používáním. Feng shui upřednostňuje zejména první dva cykly – cyklus tvoření a cyklus kontroly, protože umožňují zachovat existující stav.

Někdy se však můžete dostat do situace, kdy je třeba něco zcela vymítit. V takovém případě nabízí své využití destruktivní cyklus. Nejdříve se však vždy snažte využít možnosti získání kontroly nad situací (kontrolní cyklus), než se rozhodnete něco zničit.

V destruktivním cyklu mají přednost vztahy pustošivého charakteru. Voda zcela uhasí oheň. Oheň roztaví kov. Kov pokácí a rozštípe dřevo. Dřevo rozmělní zemi. Země vysaje vodu. Následující graf ilustruje ničivé vztahy mezi elementy.

Elementy - destruktivní cyklus

(55 Posts)

One thought on “Cykly a vztahy mezi elementy

Napsat komentář